کتابخانه دانشگاه در راستای بروزرسانی مجموعه منابع جهت پاسخ به نیاز اطلاعاتی استفاده­ کنندگان اقدام به تهیه و خرید عناوین تخصصی از نمایشگاه کتاب دانشگاهی نموده­ است. این نمایشگاه بصورت مجازی اواخر آذر ماه سال جاری برگزار شد.

تازه های کتاب

ثبت، سازماندهی و آماده ­سازی این کتب هم اکنون در حال انجام است و تا اوایل اسفند ماه به صورت کامل جهت بازدید و امانت اعضا در مخزن کتابخانه  قرار خواهد گرفت.

عناوین کتب فنی و مهندسی

عناوین کتب علوم انسانی

 

تازه های کتاب