امکان دسترسی به پایگاه های علمی:

Civilica

موضوع: مقالات کنفرانس ­و مجلات

دسترسی
magiran

موضوع: بانک نشریات کشور

دسترسی
sid

موضوع: مقالات علمی پژوهشی

دسترسی
noormagz

موضوع: مدیریت، تجارت، زبان

دسترسی
noorlib

موضوع: کتاب های معارف و علوم انسانی

دسترسی
در صورت نیاز به کسب اطلاع بیشتر پست الکترونیکی limaster@aut.ac.ir پاسخگوی شماست.