مرکز اطلاع رسانی کتابخانه و نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آدرس پست الکترونیکی: lib_office@aut.ac.ir
شماره تماس: ۶۶۴۰۷۴۱۸(۰۲۱) – ۶۴۵۴۲۳۴۹(۰۲۱)
نمابر : ۶۴۵۴۲۳۴۹(۰۲۱)
آدرس: تهران- میدان ولیعصر- خیابان حافظ- پلاک ۳۵۰
صندوق پستی:۴۴۱۳-۱۵۸۷۵

تلفن مستقیم
امور عضویت و تسویه حساب: ۶۴۵۴۵۰۸۳(۰۲۱) – ۶۴۵۴۵۰۶۹(۰۲۱) – ۶۴۵۴۵۰۶۷(۰۲۱)
میز امانت و خدمات مرجع: ۶۴۵۴۵۰۷۲(۰۲۱) – ۶۴۵۴۵۰۷۷(۰۲۱) – ۶۴۵۴۵۰۷۳(۰۲۱)
منابع دیجیتال و پایگاه های اطلاعاتی: ۶۴۵۴۵۰۸۰(۰۲۱) – ۶۴۵۴۵۰۶۳(۰۲۱) – ۶۴۵۴۵۰۶۲(۰۲۱)

برای دسترسی به اطلاعات تماس کلیه کارکنان کتابخانه اینجا کلیک کنید.