برگزاری کارگاه آموزشی به مناسبت هفته پژوهش

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر همزمان با هفته پژوهش مجموعه کارگاه های تخصصی به صورت حضوری و مجازی ویژه اعضای دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می نماید:

برنامه حضوری این کارگاه ها به دلیل مجازی شدن دانشگاه لغو گردید و فقط به صورت مجازی برگزار می گردد.

کارگاه آموزشی روش پژوهش (لغو گردید/ زمان برگزاری مجدد اعلام می شود.)

مدرس: آقای دکتر امین جعفری رامیانی – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  • زمان: سه شنبه ۲۹ آذر ماه ساعت ۱۵ الی ۱۷؛
  • هزینه: رایگان؛
  • ورود به دوره مجازی.

کارگاه آموزشی کتابخانه دیجیتال (روش جستجو و استفاده از پایگاه های علمی و منابع دیجیتال)

مدرس: آقای محمد موسی طالبی پناه – کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

در صورت تمایل به دریافت مدرک شرکت در دوره:

پرداخت مبلع ۳۰ هزار تومان برای اعضای دانشگاه صنعتی امیرکبیر به شماره حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نزد بانک مرکزی ۴۰۰۱۰۷۲۱۰۳۰۰۷۴۴۹

شماره شبا  ۲۳۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۲۱۰۳۰۰۷۴۴۹

شناسه واریز : ۳۶۶۰۷۵۱۷۴۱۴۰۱۰۷۰۰۳۵۰۰۰۰۰۷۴۰۳۱۰  (ثبت شناسه واریزی ضروری است)