دسترسی به پایگاه های علمی از داخل دانشگاه و یا خارج دانشگاه با استفاده از VPN امکان پذیر است./ راهنمای ایجاد VPN

ScienceDirect

موضوع: همه موضوعات

دسترسی
Scopus

موضوع: همه موضوعات (پایگاه چکیده و استنادی)

دسترسی

کتابخانه دیجیتال: جستجو یکپارچه پایگاه­های علمی

دسترسی
در صورت نیاز به کسب اطلاع بیشتر پست الکترونیکی limaster@aut.ac.ir پاسخگوی شماست.

پایگاه­های علمی قابل دسترس از طریق این سامانه:

عنوان موضوع

همه موضوعات (پایگاه استنادی)

عمومی

عمومی: پایان­نامه و کتاب

برق و الکترونیک

مکانیک

همه موضوعات

همه موضوعات

نفت، گاز، پتروشیمی

زمین­شناسی نفت

همه موضوعات

علوم

هوافضا و هوانوردی

فناوری اطلاعات

علوم مهندسی