دسترسی به این سامانه از داخل دانشگاه و یا خارج دانشگاه با استفاده از VPN امکان پذیر است./ راهنمای ایجاد VPN

بررسی سرقت ادبی(iThenticate) و کنترل گرامری ( Grammarly)

iThenticate

بررسی سرقت ادبی به صورت سطر به سطر

ارائه گزارش سرقت علمی به صورت فایل PDF

ثبت کامل منابع استفاده شده در گزارش

مشخص کردن قسمت های کپی شده به همراه لینک منبع

Grammarly

بررسی گرامری و غلط یابی املایی

اصلاح متن بر اساس سبک نوشتاری

پیشنهاد واژه های جایگزین برای ارتقای متن

بررسی سرقت ادبی و  مقایسه با معیارهای صفحه وب

اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

از طریق سامانه کتابخانه دیجیتال می توانند مستقیم از این خدمات استفاده نمایند.

ورود به سامانه
در صورت نیاز به کسب اطلاع بیشتر پست الکترونیکی limaster@aut.ac.ir پاسخگوی شماست.