شرایط استفاده از سالن مطالعه گروهی

 1. دانشجویان ارشد و دکترای دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
 2. آقایان روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه و خانمها روزهای یکشنبه و سه شنبه.
 3. دایر بودن سالن از ساعت ۸ صبح الی  ۱۶:۳۰.
 4. در صورت وجود متقاضی زیاد زمان استفاده حداکثر ۳ ساعت برای افراد واجد شرایط.
 5. حداقل مجاز پذیرش درخواست ۲ نفر.
 6. پذیرش همراه به غیر از افراد مجاز به هر عنوان ممنوع می باشد.
 7. هماهنگی و رزرو با مراجعه به سرکار خانم محمودی( مستقر در سالن مطالعه گروهی) شماره جهت رزرو: ۶۴۵۴۵۰۸۸

مقررات عمومی سالن

 1. رعایت کامل پوشش اسلامی و حفظ شئونات فرهنگی، دینی و اجتماعی.
 2. استعمال دخانیات در داخل ساختمان و محوطه کتابخانه اکیداً ممنوع است.
 3. رعایت نظم و عدم جابجایی میزو صندلی.
 4. همراه داشتن هر گونه مواد خوراکی و آشامیدنی و تنقلات در سالن ممنوع است.
 5. مسئولیت عواقب قانونی عدم رعایت مقررات به عهده شخص خاطی خواهد بود.