• ارسال مدارک زیر به پست الکترونیکی lib_office@aut.ac.ir از طریق پست الکترونیکی دانشگاه توسط فرد درخواست کننده
  • مشخصات فردی شامل نام و نام خانوادگی،کد ملی،شماره پرسنلی، وضعیت استخدامی(رسمی_پیمانی-قراردادی)آدرس و تلفن ثابت و همراه و محل خدمت.
  • عکس اسکن شده ۳*۴
  • تصویر کارت شناسایی پرسنلی دانشگاه امیرکبیر