با ورود به پورتال کتابخانه امکان جستجوی منابع و مطالعه کتاب های دیجیتال و چکیده، فهرست و نتیجه گیری پایان نامه ها میسر است. همچنین تمدید و رزرو کتاب نیز بصورت غیرحضوری امکان پذیر می باشد.