با توجه به برگزاری سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، ۲۰ لغایت ۳۰ اردیبهشت ماه بصورت حضوری و مجازی، کتابخانه مرکزی در نظر دارد در راستای اهداف پژوهشی و آموزشی دانشگاه اقدام به خرید منابع مورد نیاز تخصصی از طریق دریافت عناوین منتخب نماید.

بنابراین از اعضای دانشگاه درخواست می گردد با مراجعه به وبسایت ketab.ir با انتخاب عناوین عرضه شده، درخواست‌ مورد نیاز و پیشنهاد خرید را قبل از تاریخ نمایشگاه با لحاظ شرایط زیر به کتابخانه دانشگاه ارسال نمایند:
– جستجوی عناوین مورد نظر در پورتال کتابخانه به آدرس: library.aut.ac.ir ، لطفاً درصورت موجود نبودن ثبت درخواست گردد.(تکراری نباشد)
– نحوه ثبت عناوین درخواستی: وبسایت کتابخانه: library.aut.ac.ir “منوی خدمات مراجعین” درخواست تهیه منبع”، (برای اعضای کتابخانه) و یا ارسال فایل اکسل عناوین منتخب شامل عنوان، نویسنده و شابک همراه با مشخصات درخواست‌کننده به پست الکترونیکی: collegelib@aut.ac.ir
در صورت نیاز، پست الکترونیکی مذکور و تلفن ۵۰۶۶ پاسخگوی عزیزان می باشد.

 

لینک مستقیم درخواست خرید کتاب

 

سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب