خرید منابع تخصصی مورد نیاز اعضای کتابخانه از نمایشگاه تخصصی کتاب دانشگاهی(مجازی)

با توجه به برگزاری دهمین نمایشگاه تخصصی کتاب دانشگاهی، ۲۶ لغایت ۵ دی ماه ۱۴۰۱ به صورت مجازی، کتابخانه دانشگاه در نظر دارد منابع مورد نیاز تخصصی اعضا را از طریق دریافت عناوین منتخب خریداری نماید.

   بنابراین درخواست می گردد با مراجعه به پورتال نشر دانشگاهی(پند)  https://vabf.ir/Home و انتخاب عناوین عرضه شده، درخواست‌ مورد نیاز و پیشنهاد خرید را قبل از تاریخ اعلامی نمایشگاه به صورت فایل اکسل شامل عنوان، نویسنده، ناشر و شابک همراه با مشخصات درخواست‌کننده به پست الکترونیکی: collegelib@aut.ac.ir  کتابخانه دانشگاه با لحاظ شرایط  زیر ارسال نمایند:

  • جستجو و بررسی عناوین مورد نظر در پورتال کتابخانه، لطفاً درصورت موجود نبودن در مجموعه ثبت درخواست گردد (تکراری نباشد)؛
  • از نظر موضوعی در راستای نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه و مرتبط باشد.

در صورت نیاز، پست الکترونیکی مذکور  و تلفن ۶۴۵۴۵۰۶۶ پاسخگوی شما می باشد.