اعضای محترم دانشگاه

سامانه یکپارچه کتابخانه بدلیل بروزرسانی روز دوشنبه ۱۴۰۱/۸/۹ از ساعت ۱۵ دارای اختلال است. در روز بعد نیز ممکن است با اختلالاتی مواجه باشیم.

از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.