اشتراک و دسترسی به کتابخانه دیجیتال نور(نورلایب) برقرار گردید.

کتابخانه دانشگاه با هدف دسترسی حداکثری به منابع مورد نیاز گروه های آموزشی علاوه بر دسترسی به پایگاه های مجلات فنی و مهندسی و تخصصی، اقدام به برقراری  اشتراک کتب دیجیتال پایگاه نور لایب با موضوع علوم انسانی و فقه و معارف اسلامی نموده است.

دسترسی به پایگاه های داخلی