به اطلاع اعضای محترم کتابخانه می رساند بدلیل بروزرسانی و انجام اصلاحات ضروری، پورتال کتابخانه از روز چهارشنبه ۱۵ لغایت شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه از دسترس خارج و قطع می باشد.
و احتمال اختلال نیز در روز شنبه خواهد بود.
بدیهی انجام امور تسویه و… تا پایان زمان اعلامی امکان پذیر نخواهد بود.

از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.