پیرو مصوبه هیأت رئیسه محترم دانشگاه در راستای بهینه ­سازی خدمات، صرفه جویی در هزینه ­ها و مصرف کاغذ، از ۱۴ تیر ۱۴۰۰ تحویل نسخه چاپی رسالۀ دکتری از فرآیند تسویه فارغ ‌التحصیلان دانشگاه با کتابخانه حذف گردید و همانند مقاطع کارشناسی و کارشناسی ­ارشد صرفاً نسخه دیجیتال رساله ­های دکتری با شرایط مندرج در وبسایت کتابخانه دریافت می ­گردد.