صفحه اصلي -> اخبار و اطلاعيه ها

دسترسي شش ماهه به پايگاه Web of science

مربوط به ناشر ISI ,Thomson Reuters

قابل توجه اعضای محترم هيات علمی و دانشجويان گرامی


دسترسی به پایگاه Web of Science مربوط به ناشر ISI ,Thomson Reutersتا اخر MAY 2017 برقرار شده است

جزئیات این دسترسی به شرح زیر است:

Derwent Innovations Index: 1963-present


:Web of Science(TM) Core Collection

Science Citation Index Expanded 1970-present

Social Sciences Citation Index 1970-present

Arts & Humanities Citation Index® 1975-present


:Conference Proceedings Citation Index

Science: 1990-present

Social Sciences & Humanities: 1990-present

لازم بذکر است که دسترسی به این پایگاه از طریق نشانی زیر امکان پذیر می باشد:

http://webofknowledge.com


كتابخانه مركزی و مركز اسناد علمی دانشگاه صنعتی اميركبير

امروز

پيوندهاي مرتبط