صفحه اصلي -> اخبار و اطلاعيه ها

دسترسی آزمایشی به پایگاه اطلاعاتی Reaxys

اعضاي محترم هيات علمي و دانشجويان گرامي


دسترسی آزمایشی به پایگاه اطلاعاتی Reaxys از 13 بهمن ماه به مدت 45 روز (تا 25 ام اسفند) برقرار شده است. این پایگاه یکی از راهکارهای اطلاعات تخصصی و پیشرو در موضوع شیمی و تمامی موضوعات مرتبط با آن می باشد. این پایگاه تخصصی در برگیرنده شاخه های شیمی، مهندسی، علوم زمین شناسی، علوم مواد، زیست پزشکی، داروسازی، بیوتکنولوژی، نانو تکنولوژی، علوم زیست محیطی و سایر زمینه هاست جهت دسترسي به پايگاه اطلاعاتي به آدرس زير مراجعه نماييد

http://reaxys.com


كتابخانه مركزی و مركز اسناد علمی دانشگاه صنعتی اميركبير

امروز

پيوندهاي مرتبط