صفحه اصلي -> اخبار و اطلاعيه ها

دسترسی آزمایشی به پایگاه اطلاعاتی Reaxys

اعضاي محترم هيات علمي و دانشجويان گرامي


پایگاه اطلاعاتی Reaxys، یک منبع اطلاعاتی تخصصی در موضوع شیمی وتمامی موضوعات مرتبط با آن از جمله: مهندسی شیمی، شیمی، علوم مواد، زیست پزشکی، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، علوم زیست محیطی، علوم زمین شناسی و سایر موضوعات مرتبط می باشد. دسترسی به این پایگاه از روز یکشنبه 20 خرداد ماه (10 ژوئن 2018) لغایت دوشنبه 18 تیر ماه 1397 (9 جولای 2018) به مدت یک ماه جهت استفاده اساتید و پژوهشگران و متخصصین دانشگاه برقرار گردیده است.

http://reaxys.com


كتابخانه مركزی و مركز اسناد علمی دانشگاه صنعتی اميركبير

امروز

پيوندهاي مرتبط