صفحه اصلي -> اخبار و اطلاعيه ها

برگزاري كارگاه آموزشی

قابل توجه دانشجویان و پژوهشگران گرامي


شناخت و استفاده بهینه از پایگاه های اطلاعاتي علمی تمام متن

آشنايي با منابع و امکانات کتابخانه

علاقه مندان مي توانند شماره دانشجویی خود را با ذكر تاريخ انتخابي به آدرس ایمیل: limaster@aut.ac.ir ارسال و یا با شماره تلفن 64545062 تماس حاصل نمایند.

• انتخاب یکي از زمان هاي فوق كفايت مي كند.

• برگزاري كلاس غير از ساعات فوق برای علاقه مندان به صورت گروهی تا10نفر، با هماهنگی قبلي ميسر مي باشد.

كتابخانه مركزی و مركز اسناد علمی دانشگاه صنعتی اميركبير

امروز

پيوندهاي مرتبط