صفحه اصلي -> خدمات كتابخانه -> كارگاه هاي آموزشي

كارگاه هاي آموزشي كتابخانه در طول سال تحصيلي


مكان : سالن سمعي و بصري كتابخانه مركزي

دوره آشنايي با خدمات و امكانات كتابخانه ، ارتباط بين كتابخانه‌اي و آشنايي با سيستم جامع كتابخانه ديجيتالي
شنبه
يكشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
10- 8
13-15
10- 8
13-15
10- 8

* تشکيل کلاس منوط به رسيدن حد نصاب مراجعين است.( حداقل 12 نفر)
دوره آشنايي با مهارتهاي جستجو در پايگاه‌هاي اطلاعاتي و مجلات الكترونيكي و آشنايي با وب سايت كتابخانه
شنبه
يكشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
10- 8
13-15
10- 8
13-15
10- 8

* تشکيل کلاس منوط به رسيدن حد نصاب مراجعين است.( حداقل 12 نفر)

امروز

پيوندهاي مرتبط