صفحه اصلي -> راهنمای تدوین پایان نامه

* مهّم : فارغ التحصيلان عزيز توجه فرمايند كه قالب نهايی پايان نامه ها قبل از چاپ و تحويل الزاماً بايد مطابق با دستورالعمل " راهنماي تدوين پايان نامه " باشد . در غير اين صورت كتابخانه از پذيرش پايان نامه و انجام امور تسويه حساب معذور می باشد.


امروز

پيوندهاي مرتبط