صفحه اصلي -> اخبار و اطلاعيه ها

ويدئوهای "کارگاه آموزشی پایگاه اطلاعاتی ScienceDirect و Scopus"

قابل توجه اعضای محترم هيات علمی و دانشجويان گرامی

پيرو برگزاری "کارگاه آموزشی پایگاه اطلاعاتی ScienceDirect و Scopus" و استقبال بی نظير از اين كارگاه ، كتابخانه مركزی و مركز اسناد علمی دانشگاه صنعتی اميركبير تصميم بر آن گرفت تا ويدئو های اين همايش را جهت استفاده بيشتر اعضای محترم هيات علمی و دانشجويان گرامی از طريق وب سايت اين مركز در دسترس عزيزان قرار دهد.


كتابخانه مركزی و مركز اسناد علمی دانشگاه صنعتی اميركبير

امروز

پيوندهاي مرتبط