صفحه اصلي -> اخبار و اطلاعيه ها


قابل توجه اعضای محترم هيات علمی و دانشجويان گرامی

ضمن تبريك سال تحصيلی جديد، کتابخانه مركزی و مركز اسناد علمی دانشگاه در نظردارد به منظور آشنايی با امكانات كتابخانه و مهارت های جستجو در پايگاه های اطلاعاتی، برای دانشجويان مقطع تحصيلات تکميلی و ساير علاقه مندان كارگاه آموزشی برگزار نمايد.


لذا عزيزان می توانند جهت ثبت نام به يكی از روش های زير اقدام نمايند:

1- ارسال مشخصات شامل نام و نام خانوادگی، شماره دانشجويی و ذكر زمان انتخابی به آدرس: limaster@aut.ac.ir

2- تماس در ساعت اداری با شماره تلفن 64545062 و ذكر مشخصات.

3- مراجعه به سالن پايگاه های اطلاعاتی واقع در طبقه همکف کتابخانه مرکزی.


چهار شنبه 7 مهر از ساعت 14 الي 16
يکشنبه 11مهر از ساعت 14 الي 16
سه شنبه 13مهر از ساعت 14 الي 16
شنبه 17 مهر از ساعت 10 الي 12
دوشنبه 19 مهر از ساعت 10 الي 12

* محل برگزاری: طبقه همکف کتابخانه مركزی، سالن خدمات پايگاه های اطلاعاتی.


* حد نصاب برای تشکيل کلاس، ثبت نام حداقل 10 نفر می باشد.

* برگزاری کلاس به صورت گروهی خارج از زمان های اعلامی با هماهنگی قبلی امكان پذير می باشد.


کتابخانه و مرکز اسناد علمی دانشگاه صنعتی اميرکبير

امروز

پيوندهاي مرتبط