صفحه اصلي -> خدمات كتابخانه -> کنترل ادبی و همپوشانی مقاله


قابل توجه اساتيد و پژوهشگران محترم

كتابخانه مركزي و مركز اطلاع رسانی، خدمات بررسي همانندجویی(Plagiarism) و کنترل گرامری متون و مقالات علمی را فراهم نموده است.

اعضای هیات علمی و و دانشجویان تحصیلات تکمیلی : از طریق کتابخانه دیجیتال به آدرس http://dps.aut.ac.ir بر اساس ظرفیت تعیین شده از امکانات موجودبهره مند گردند.

امروز

پيوندهاي مرتبط