صفحه اصلي -> راهنما ها -> پرسش هاي متداول :سفارشات و فرآهم آوري منابع اطلاعاتي
چگونه مي توانم پيشنهاد خريد کتاب و يا اشتراک مجله مورد نياز را بدهم؟

الف) دريافت و تکميل فرم درخواست موجود در پورتال کتابخانه(كليك كنيد)

*براي ثبت سفارش، مي بايست فرم درخواست سفارش توسط دانشجو و يا عضو هيات علمي تکميل و مورد تاييد معاون پژوهشي دانشکده/پژوهشکده قرار گرفته، سپس بوسيله اتوماسيون اداري براي رئيس کتابخانه ارسال گردد.

ب- از طريق وب سايت کتابخانه مراجعه نموده و پس از وارد کردن شناسه و رمز عبوري که از کتابخانه دريافت نموده ايد٬ وارد پورتال شده و مراحل زير را اجرا نماييد:

  • کليک بر منوي اصلي
  • انتخاب گزينه سفارشات
  • گزينه "سفارش مدرك"
  • گزينه "سفارش جديد"
  • وارد کردن اطلاعات کتابشناختي کتاب
  • تاييد نهايي

بازگشت به پرسش ها


مدرک يا منبع مورد نيازم را که در کتابخانه موجود نيست را چگونه از ساير کتابخانه هاي کشور تهيه نمايم؟

الف- براي درخواست تهيه مدرک و يا امانت، از داخل کشور مي بايست فرم سفارش مدرک داخل کشور را از وب سايت كتابخانه دريافت و تکميل نموده و به واحد سفارشات که در طبقه سوم کتابخانه مستقر است تحويل و يا به صورت اتوماسيون اداري ارسال گردد.

ب- از طريق عضويت در طرح غدير مي توانيد کتاب مورد نياز خود را از کتابخانه هايي که عضو طرح " مذکور هستند امانت بگيريد. ( جهت مطالعه اطلاعات تكميلي كليك نماييد)

* راهنماي عضويت طرح غدير

بازگشت به پرسش ها


شرايط اهدا ٬ مبادله و عدم دريافت منابع اطلاعاتي چگونه است؟

کتابخانه از دريافت منابع علمي ارزشمند، مرتبط با حوزه فني-مهندسي و علوم پايه و مورد نياز کاربران خود استقبال مي نمايد.

الف : دريافت منابع اهدايي:

کتابخانه بر اساس ليست دريافتي که مشخصات اطلاعاتي منبع را شامل مي گردد (عنوان، نويسنده و سال نشر) منابع مورد نياز و با رشته هاي موجود در دانشگاه را انتخاب و دريافت مي نمايد.

*کتابخانه مجاز است موارد غير منتخب را نيز با توافق و رضايت سازمان يا شخص اهدا کننده در اختيار ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي قراردهد.

ب: مبادله و اهداي منابع مازاد:

کليه منابع مازاد مي تواند به کتابخانه هاي ديگر اهداء و يا مبادله گردد و يا در سالن مطالعه کتابخانه داخل قفسه هاي تعبيه شده در معرض اهداء قرار گيرد.

ج- شرايط عدم دريافت منابع:

  • به لحاظ فيزيکي فرسوده و آسيب ديده باشد.
  • ويرايش قديمي اثري که در کتابخانه موجود مي باشد.
  • منابعي که از تاريخ انتشار آنها پنج سال يا بيشتر گذشته باشد٬ به استثناء منابعي که داراي ارزش تاريخي و علمي هستند.

بازگشت به پرسش ها

امروز

پيوندهاي مرتبط