صفحه اصلي -> راهنما ها -> پرسش هاي متداول : ديسك هاي نوري
نحوه جستجوي ديسک نوري چگونه است؟

  • جستجو در بين منابع کتابخانه (پايگاه کتابهاي چاپي و ديسک هاي نوري)، نگاه کنيد به: سوال نحوه جستجو در پرسش هاي متداول قسمت وب و پورتال و نيز نگاه کنيد: به راهنماي جستجوي مصور
  • بررسي نتيجه جستجو در پايگاه کتابها و ديسکهاي نوري
  • پس از اطمينان از موجود بودن ديسک نوري پيوست کتاب (در پايگاه کتابها) و يا پايگاه ديسک هاي نوري و يادداشت شماره راهنما
  • مراجعه به طبقه همکف کتابخانه مرکزي، سالن خدمات پايگاه هاي اطلاعاتي و يا دانشکده مربوطه با توجه به محل نگهداري

* كپي از ديسك نوري پيوست کتاب امکان پذير است.

* ساير ديسك‌هاي نوري موجود در كتابخانه به دليل وجود حق كپي رايت امكان كپي ندارد.

بازگشت به پرسش ها


انواع ديسک هاي نوري چيست؟

ديسک هاي نوري پيوست کتاب٬ ديسک هاي آموزشي و ديسک هاي نرم افزاري

بازگشت به پرسش ها


آيا مي توانم ديسک هاي نوري را امانت بگيرم؟

خير. صرفا امکان کپي براي ديسک هاي نوري پيوست کتاب فراهم مي باشد.

* ديسک هاي نوري پيوست کتاب٬ ديسک هاي آموزشي و ديسک هاي نرم افزاري

بازگشت به پرسش ها


امروز

پيوندهاي مرتبط