صفحه اصلي -> راهنما ها -> پرسش هاي متداول : پايگاه هاي اطلاعاتي
نحوه دسترسي به پايگاه هاي اطلاعاتي مورد اشتراک دانشگاه چگونه است؟

بازگشت به پرسش ها


چگونه مي توانم مقالات مجلات و کنفرانس هاي کشور را جستجو نمايم؟

بازگشت به پرسش ها


آيا مي توانم خارج از دانشگاه، به پايگاه هاي اطلاعاتيOnline کتابخانه متصل شوم؟

بلي. نگاه کنيد به: سوال شماره 1 از پرسش هاي متداول قسمت وب و پورتال

بازگشت به پرسش ها

آيا براي دسترسي به پايگاه هاي اطلاعاتي Online بايد رمز عبور داشته باشم؟

نگاه کنيد به: سوال شماره 1 از پرسش هاي متداول قسمت وب و پورتال

بازگشت به پرسش ها

چگونه مي توانم مقاله مورد نياز خود را جستجو نمايم؟

بازگشت به پرسش ها

براي استفاده از آرشيو مجلات قديمي و کپي آن به کجا مراجعه نمايم؟

به سالن نشريات طبقه همكف كتابخـانه مركزي مراجعه شود. در صورت نياز، پس از جستجو در بانکهاي اطلاعاتي (فارسي- لاتين) كتابخانه و اطمنيان از موجود بودن مجله مورد نظر براي مطالعه و کپي به محل فوق مراجعه نمائيد.

بازگشت به پرسش ها

بانک مقالات لاتين موجود در فهرست كتابخانه الكترونيكي چيست؟

مجموعه‌اي از مقالات مورد نياز دانشجويان تحصيلات تكميلي و اعضاي هيات علمي دانشگاه است كه توسط کتابخانه مرکزي از كتابخانه بريتانيا (B.L.) تهيه شده است.

بازگشت به پرسش ها

امروز

پيوندهاي مرتبط