صفحه اصلي -> اخبار و اطلاعيه ها

انتقال كتابخانه دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست به كتابخانه مركزي


به اطلاع دانشگاهيان گرامي مي رساند با هدف سرويس دهي مناسب و تمركز منابع، كتابخانه مهندسي عمران به كتابخانه مركزي منتقل و امكان استفاده از منابع آن هفته آخر شهريور ميسر مي باشد.

كتابخانه و مركز اسناد علمي دانشگاه صنعتي اميركبير

امروز

پيوندهاي مرتبط