صفحه اصلي -> اخبار و اطلاعيه ها

قابل توجه اعضای محترم هيات علمی و دانشجويان گرامی

كتابخانه مركزی برگزار می كند

"کارگاه آموزشی پایگاه اطلاعاتی ScienceDirect و Scopus"


به منظور آشنایی بیشتر استادان ودانشجویان گرامی با منابع علمی، کارگاه آموزشی پایگاه اطلاعاتی ScienceDirect و Scopus روز يكشنبه دوم آبان ماه 95 از ساعت9صبح الی 12 توسط مدير آموزش نماينده ناشر در ايران در محل ساختمان فارابی - سالن پروفسور سليمی برگزار می گردد.

علاقمندان جهت شركت در گارگاه فوق لطفاً مشخصات و شماره دانشجويی خود را از طريق پست الكترونيكی limaster@aut.ac.ir اعلام فرمايند.


كتابخانه مركزي و مركز اسناد علمي دانشگاه صنعتي اميركبير

امروز

پيوندهاي مرتبط