صفحه اصلي -> اخبار و اطلاعيه ها

قابل توجه

اعضاي محترم هيئت علمي و دانشجويان گرامي

به اطلاع می‌رساند دسترسی به تمامی ژورنال‌های قبل از 2015 انتشارات معتبر Taylor & Francis در شاخه‌های علوم زیستی، بیوتکنولوژی و بیوشیمی هم اكنون مهيا مي باشد. این دسترسی تا پایان سال 2016 برقرار خواهد بود.

برای ورود لطفا از لینک زیر استفاه فرمائید:

http://explore.tandfonline.com/page/est/bbb80

كتابخانه مركزي و مركز اسناد علمي دانشگاه صنعتي اميركبير

امروز

پيوندهاي مرتبط