كتابخانه و مركز اسناد علمي دانشگاه صنعتي اميركبير
خدمات بررسي اعتبارسنجي و سرقت ادبي در متون و مقالات
كتابخانه و مركز اسناد علمي دانشگاه صنعتي اميركبير
كتابخانه و مركز اسناد علمي دانشگاه صنعتي اميركبير
كتابخانه و مركز اسناد علمي دانشگاه صنعتي اميركبير
كتابخانه و مركز اسناد علمي دانشگاه صنعتي اميركبير

كتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلي‌تكنيك تهران)در سال 1337تأسیس و در سال 1340 با توجّه به پيشرفت علوم و تكنولوژي و نياز به افزايش مجموعه گسترش یافت و به استاندارد‌سازي منابع خود پرداخت. در سال 1378 سيستم مكانيزه امانت كتاب در كتابخانه مركزي با استفاده از خط نماد (باركد) راه‌اندازي گرديد. و در سال 1384 طرح مكانيزه نمودن میز امانت كتابخانه‌هاي دانشکده‌ای(اقماري) نیز به اجرا درآمد و هم اکنون به صورت كاملا مكانيزه سرويس دهي به اعضاء صورت مي گيرد.

ادامه مطلب

  • نحوه سرويس دهي سالن نشريات كتابخانه مركزي كليك كنيد

  • نشست معرفي محصولات مهندسي و علوم زيستي شركت Elsevier كليك كنيد

  • برقراري دسترسي مستقيم به پايگاه ScienceDirect از سال 2000 تا 2016 كليك كنيد

  • دسترسي آزمايشي به پايگاه علمي Wiley كليك كنيد

  • دسترسي مستقيم به پايگاه استنادي Scopus كليك كنيد

  • دسترسي مستقيم به پايگاه اطلاعاتي ScienceDirect كليك كنيد

  • امکان پرداخت آنلاين بدهی اعضای کتابخانه كليك كنيد

  • راه اندازي سالن پايان نامه هاي الكترونيكي كتابخانه مركزي دانشگاه صنعتي اميركبير كليك كنيد

  • ارائه خدمات بررسي اعتبارسنجي و سرقت ادبي(Plagiarism) در متون و مقالات براي اساتيد و پژوهشگران كليك كنيد

امروز

پيوندهاي مرتبط